Historia


Salmis har haft en betydande utveckling från
från 1860 till omkring år 1945. Vid 1860 talet
började Nils Wennerström skissera för ett 
ångdrivet sågverket i Salmis. Det skulle bli 
den första ångsågen i Östra Norrbotten och
ha en egen hamn. Ångpannan gav energi åt en 
25 hästkrafters ångmaskin. Det fanns andra 
sågar men de var placerade vid rinnande vatten,
alltså vattendrivna. Ångsågen togs i drift år
1871. Man sågade trävaror och skeppade detta 
till olika platser i Sverige och utomlands. 

       Svårare tider för sågverken
På 1880 talet drog sig Wennerström tillbaka 
och sålde sågen till Anders Kurt, som hade 
många sågar i norra Finland. Då anställdes 
Ernst Adrian Sohlberg som Inspektör och som 
lokal företagsledare. Det gick bara ett 
tiotal år sen upptäckte man att denna A. Kurt
inte var svensk medborgare så han fick inte 
driva verksamhet här. Han hade en dotter som 
var gift med Carl Westergren så han sålde 
hela fastigheten till dottern för 70 000 kr. 
Ungefär etthundra personer hade arbete vid 
sågen.
En total ombildning av företaget skedde dock 
inte utan störningar, då beslöt man att sälja 
företaget. Man utannonserade detta 1903 för 
50000 kr men det kom inga köpare. I maj 1909 
auktionerades hela fastigheten och sågen 
ropades in av Ernst Sohlberg för 15205 kr och 
har sedan dess tillhört familjen Sohlberg. 
Man ser fortfarande rester av sågfundamentet
samt den stora kajen. 
Förvaltningsbyggnaden står kvar i ett 
magnifikt skick ännu i dag.

No comments yet


You must be logged in to post a comment.